Virksomhet

Kraft & Energi

Kraft- og energibransjen har stadig behov for innovasjon, og dagens fokus på miljø- og bærekraftspørsmål driver bransjen med hensyn på utvikling av innovative forretningsprosesser og teknologiløsninger.

Effektive drifts- og vedlikeholdsprosesser er direkte avgjørende for å minimere forstyrrelser i elnettet og maksimere det økonomiske utbyttet.

Triona har lang erfaring med kraft- og energirelaterte teknologiløsninger innen områder som HVDC, sanntidssystemer, styrings- og kontrollsystemer og nettverkstopologi. Vi har lenge jobbet med virksomheter knyttet til drift og vedlikehold og livssyklusstyring.

Noen av våre kunder i denne bransjen er Hitachi Energy, Statnet og Skellefteå Kraft.

Relaterte produkter

Nedenfor finner du produktene vi tilbyr relatert til området kraft & energi.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området kraft & energi, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail