Produkter og tjenester

Produkter

Generelle behov skal vanligvis ikke løses gjennom egenutviklet IT-system! Derfor tilbyr vi IT-produkter i form av applikasjoner og komponenter, som gjør at du raskere og til en mye lavere kostnad kan nå ditt mål.

Vi tilbyr dels produkter som er tilgjengelig via våre partnere eller fra Open Source verden, men også egne IT-produkter. En ledende filosofi i utviklingen de seinere årene er at produktene enten kan brukes som de er, eller benyttes som en basis plattform for å utvikle akkurat den funksjonaliteten du ønsker. De skal selvfølgelig fungere sammen med løsninger fra våre partnere, samt støtte de standarder som finnes tilgjengelig.

Eksempel på tredjepartsprodukter vi tilbyr er geografiske data og digitalt kartmateriale, som vi tilbyr via avtaler med Microsoft, Google, Kartverket og Statens vegvesen.