Produkter og tjenester

Drift

Triona tilbyr, i tillegg til utvikling og forvaltning av systemer og produkter, også IT-drift. Vårt ekspertteam har lang erfaring i å drifte systemer og hjelper deg til å få mest mulig ut av dine IT-investeringer, når det gjelder tilgjengelighet, sikkerhet og ytelse.

Hver virksomhet og hvert system har unike behov og krav til drift. Vi jobber derfor i tett samarbeid med deg for å skreddersy løsninger til dine spesifikke behov. Vi baserer våre driftstjenester på etablerte skyløsninger fra bl.a. Azure og AWS.

Våre driftstjenester omfatter:

  • Forvaltning av skyinfrastruktur, f.eks. serverdrift
  • Applikasjonsdrift
  • Systemovervåking og alarmer
  • Sikkerhets- og samsvarsstyring
  • Backup og gjenoppretting
  • Ytelsesoptimering
  • Teknisk support

For tiden hjelper vi kunder som Biometria, Statens Vegvesen og Skogdata med drift av kundeunike systemer. Triona har også flere produkter levert som tjenester (SaaS), f.eks. C-Load og FleetControl, hvor drift er en viktig del.

Anna hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området drift, spør Anna.

Anna Mårsell +46 70 597 82 97
Send Mail