Produkter og tjenester

FleetControl

FleetControl tilbyr en rekke tjenester som bidrar til å øke verdien og/eller effektiviteten i transportvirksomheter samt holde nede de administrative kostnadene til kjøretøyflåtene ved kontinuerlig å samle inn, foredle og distribuere data fra ulike sensorer og systemer i kjøretøyene.

Innsamlede data kan deretter presenteres for sjåføren, behandles på kontoret eller brukes i andre applikasjoner. FleetControl kan for eksempel oppmuntre sjåfører til å kjøre mer økonomisk og komfortabelt gjennom Ecodrive-tjenesten.

FleetControl består av en kjøretøycomputer (IoT-enhet) som i tillegg til å levere GPS-data med høy presisjon og lese kjøretøyets CAN-data, også kan kobles til andre datakilder via sine ulike interfacer.

Sjåføren kan få presentert informasjon på kjøretøyskjermen via webapper fra Triona eller andre eksterne leverandører. Dette har du som kunde full kontroll over.

På kontorsiden har vi en klientløsning som presenterer dataene du er interessert i, gruppert i ulike hovedfunksjoner.

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt FleetControl, spør  Lars.

Lars Ericsson +46 70 682 00 02
Send Mail