Produkter og tjenester

Konsulenter – Vi bidrar med spisskompetanse

Vi har konsulenter som kan hjelpe deg innen ledelse, virksomhetsutvikling, systemutvikling og integrasjon. Konsulentene har lang erfaring innen våre prioriterte kundesegmenter.

Gjennom det har vi fått  stor forståelse for og kunnskap om virksomhetsområdet, dets ulike begrep, datamodeller og standarder. Det gjør at vi enklere kan forstå dine behov og dermed kan bidra med initiativ rundt digitalisering og  gi deg resultat som skaper effekter.

Systemutvikling

For å kunne hjelpe våre kunder til å utvikle sin virksomhet på en effektiv måte er vi overbevist om at det kreves mer enn dype tekniske kunnskaper. Våre spesialister har den kompetansen og de egenskapene som kreves for å omsette sine tekniske kunnskaper til kundens unike situasjon.

Webutvikling

Mange av våre systemutviklere er også spesialisert mot utvikling på weben. Her finnes det kompetanse blant annet innen grafisk design, brukervennlighet og tilgjengelighet.

Mobilitet

Våre kunders virksomhet inkluderer ofte kjøretøyflåter og feltaktivitet. Det gjør at vi kan tilby kompetanse innen design,  brukervennlighet og utvikling av mobile løsninger og kommunikasjonsløsninger.

Systemarkitektur

Systemarkitekt er en generell beskrivelse av den som har ansvar for teknisk design av hele eller deler av et IT-prosjekt eller system. I dag velger man ofte å detaljere rollen med systemdesign.

Integrasjon

Å integrere system og prosesser er noe vi jobber med i nesten alle våre prosjekt. Ved hjelp av rett integrasjonsløsning kan systemene gi bedre støtte for så vel spesifikke brukssituasjoner som virksomhetskrav og derigjennom minske kostnadene for forvaltning og videreutvikling.

GIS

Vi har omfattende erfaring med å utvikle løsninger relatert til GIS. Triona tilbyr spesialkompetanse innen analyse, presentasjon, databaser, systemintegrasjon, systemutvikling og teknisk prosjektledelse. Vår teknologikunnskap omfatter så vel standardplattformer som FME og ESRI og plattformer basert på åpen kildekode.

Spesialistkonsulenter

Vi har medarbeidere med et stort antall ulike spesialkompetanser. Disse spenner over mange ulike områder som f.eks. asset management, BIM, IoT og skybaserte teknologier.

Prosjektledelse

Triona har stor kompetanse i prosjektledelse med lang erfaring i å lede prosjekter hos kundene eller prosjekter der Triona er ansvarlig for hele prosjektets gjennomføring. Prosjektlederne er kjent med kravene i både Agile og tradisjonell utvikling, men vi har også en bred erfaring med å kjøre andre prosjekter, f.eks. virksomhetsutvikling, utredninger og implementeringsprosjekter. Prosjektledere baserer sitt arbeid på aksepterte metoder for prosjektstyring og utvikling.

Kravstilling og testing

Generelt finnes det i IT-bransjen en økende bevissthet om verdien av strukturert og kompetent kravstilling og kvalitetssikring. For å møte behovet har Triona i vår produktvirksomhet, samt i våre kunders prosjekter, medarbeidere med kompetanse fokusert på krav, test og kvalitetssikring.

Virksomhetsutvikling

Triona har medarbeidere med lang erfaring i å analysere og utvikle kunders virksomhetsprosesser, med eller uten IT-støtte. Grunnlaget for det er kompetanse innen kundens virksomhetsområde samt erfaring og en verktøykasse med metoder.