Produkter og tjenester

Prosjekt

Triona påtar seg oppdrag der vi gjennomfører en utredning eller utvikler et IT-system. Vi hjelper dere med tilpassing av oppdraget til deres behov.

Vi bemanner prosjektet og tar ansvar for å styre prosjektet mot det som er viktig for deg; at det blir ferdig i tide, til en avtalt kostnad og avtalt kvalitet.

Vi setter sammen riktig team ut ifra deres behov, tar ansvar for metode og arbeidsmetodikk samt garanterer at konsulentene har den kompetanse som kreves.

Rune hjelper deg

For mer informasjon om vårt arbeid med prosjekt, spør Rune.

Rune Dragsnes +47 928 42 929
Send Mail