Om Oss

Teknologi

Triona har bred kompetanse og medarbeidere med ulik bakgrunn og lang erfaring med mange teknologier og metoder.

I dag jobber vi både med tradisjonelle og agile metoder. Hvert oppdrag er unikt og vi velger den metoden som passer hvert enkelt oppdrag best.
Her er noen av de teknologiene vi behersker:

Utviklingsverktøy og teknologier

Vi bruker de nyeste verktøyene som er best egnet til å effektivt utføre det aktuelle oppdraget.

I Microsoftmiljø bruker vi:

  • .Net, .Net Core, Xamarin, WPF, WCF, Web Services
  • Visual Studio, VSTS, GIT, Jira
  • Biztalk, Reshaper, NUnit, TFS, NuGet

I Javamiljø bruker vi blant annet:

  • Java, Java EE, Java SE
  • JAX-WS, JAX-RS, Web Services
  • Eclipse, NetBeans, IntelliJ, Maven, Gradle
  • GIT, Jira

Der det passer bruker vi også verktøy som f.eks. Redmine, TeamCity, Wing IDE, Xcode og ReQtest.

Brukergrensesnitt

Vi jobber både med web- og klientbaserte løsninger og brukergrensesnitt for pc, bilklienter, nettbrett og mobiltelefoner. Her bruker vi teknologier og produkter som:

Xamarin, WinForms, WPF, HTML, ASP.Net, JavaServer Faces, Angular2, JavaScript, KnockoutJS, JQuery, JSON, XML och EPiServer.

Programmeringsspråk

Vi behersker selvsagt alle ledende programmeringsspråk som for eksempel C#, Java, JavaScript, Objective-C, C++, Python og Groovy.

Databaser

Vi har lang erfaring og meget sterk kompetanse på ledende databaser som Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite, CouchDB, MySQL og SQLite.

GIS- og kartløsninger

For utvikling av ulike GIS- og kartløsninger jobber vi både med ArcGIS fra ESRI og andre teknologier som for eksempel GoogleMaps, OpenLayers, SharpMap, MapServer og GeoServer/GeoTools. Vi bruker geodatabaser som Oracle Spatial, ArcSDE, Microsoft SQL Spatial, PostGIS, Microsoft SQL Spatial, MySQL Spatial og SpatialLite.

Integrasjonsløsninger

Her jobber vi med produkter som Apache Camel, ActiveMQ, IBM MQ, MS MQ og Rabbit MQ.

Skyløsninger

Vi arbeider med skybaserte løsninger (IaaS, PaaS) og benytter da enten MS Azure og Office 365 eller Amazons tjenesteportefølje. 

Mobile løsninger og klienter

Vi utvikler mobile løsninger med og uten kartstøtte og posisjonering. Vi har f.eks. erfaring med webløsninger utviklet med HTML 5, Xamarin, Xamarin Forms, skreddersydde App'er for iPhone, iPad og Android samt Windows Mobile.