Produkter og tjenester

Transport Routing Engine

Transport Routing Engine (TRE) er en avansert plattform for ruteplanlegging, ruteoptimering og vegvalgsberegning som muliggjør mange ulike typer av avstands- og reisetidsberegninger for f.eks. gående, sykkel, personbil og tunge kjøretøy.

Ved dynamisk å hensynta kjøretøyets egenskaper (høyde, bredde, lengde, vekt, osv.) klarer vi å beregne den beste ruten for akkurat ditt kjøretøy.

TRE kan i dag jobbe med data fra NVDB (Nasjonal Vegdatabank) i Norge og Sverige, samt OpenStreetMap. Men gjennom TREs interne lagringsformat støtter vi, via konverteringsrutiner, de fleste datakilder som oppfyller grunnkravene til data for ruteoptimering. Ta kontakt om du har datakilder du vil ruteberegne på.

TRE støtter beregninger «punkt til punkt», med viapunkter om ønskelig. TRE støtter også «punkt til mange», for beregning av avstandsmatriser.

Ved beregning av reise fra punkt til punkt gir TRE tilbake et konfigurerbart antall forslag på ruter om man ønsker å presentere mer enn ett forslag.

Ut fra ulike faktorer og vegens egenskaper kan TRE beregne energiforbruk for en rute mellom to punkter. Beregningsmodellen tar hensyn til strekningens lengde, vegens kurvatur og stigning, kjøretøyets hastighet og totalvekt. Turens estimerte CO2-utslipp kan beregnes ut fra energiforbruk og drivstoffets utslippskoeffisient.

​I tillegg til å returnere geometri, kan TRE også returnere kjøreinstruksjoner for de beregnede rutene. Disse kan vises som førerstøtte eller på annen måte brukes for lettere å finne den beregnede ruten.

Løsninger basert på TRE brukes i dag blant annet som en integrert del av offentlige portaler for reiseplanlegging i flere land i Europa, samt kommuner og myndigheter som arbeider med å forbedre trafikkflyten og minske miljøbelastningen. TRE brukes dessuten av industrielle aktører for å optimere vareflyt f.eks. innenfor skogsindustrien.

TRE er også den tekniske plattformen for Trionas egen avstandstjeneste.

På vår produktside har vi samlet mer informasjon om TRE

Les mer

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt TRE, spør Hans.

Hans Rasmussen +47 979 58 564
Send Mail