Case

Case

Med TNE redigerer, lagrer og vedlikeholder Trafikverket informasjon om det svenske vegnettet

Svenske NVDB (National Road Database), en av Sveriges grunndatabaser, er et samarbeid mellom Trafikverket, Sveriges kommuner og regioner, skogbruket, Transportstyrelsen og Lantmäteriet. Det svenske Trafikverket er ansvarlig for NVDB og bruker TNE-plattformen til å redigere, lagre og vedlikeholde data som er lagret i NVDB.


SmartFlow gjør digital tvilling mulig

Informasjon om infrastrukturen for jernbane og veg er viktig for mange aktører. Det kan f.eks. være opplysninger som brukes i forbindelse med drift og vedlikehold, som grunnlag for ombygging samt til kartproduksjon, navigasjon eller trafikkstyring. Informasjonen må alltid være aktuell, korrekt og fullstendig for å være nyttig. I dag brukes ofte begrepet «digital tvilling» for å beskrive informasjonen i registre hvor dataene er lagret. 


Triona viser vegen for Oslo kommune

Sommeren 2021 startet Triona et prosjekt sammen med Oslo kommune da kommunen ønsket bedre støtte til planlegging, prioritering og budsjettering av vedlikehold av gater og veger.


Åsane Kontrollstasjon – Smart kjøretøykontroll

Åsane kontrollstasjon benytter et skalerbart IT-system som automatisk velger ut kjøretøy til kontroll som er utviklet av Triona i samarbeid med Euroskilt. Systemet effektiviserer utekontrollvirksomheten, ved at riktige kjøretøy blir kontrollert. Samtidig reduserer dette ulempen for lovlydige førere og transportører og forenkler arbeidsoppgavene for Statens vegvesen sine kontrollører. Tidligere måtte Statens vegvesen kalle inn til kontroll delvis manuelt, ved å stå langs veien og sorterer ut kjøretøy med håndholdte lyssignaler.


Ny reform banet vei for Triona

Den meget omfattende regionsreformen i Norge som trådte i kraft 1. januar 2020 førte bla. med seg store endringer hva gjelder vegforvaltning. Samtidig som antall fylker ble redusert fra 19 til 11 ble også drifts- og vedlikeholdsansvaret for fylkesvegnettet overført fra Statens vegvesen til de nye fylkeskommunene.


Digitalisering av arbeidsprosesser for Nye Veier

Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier.. Over de neste 20 årene planlegger de å bygge veier for nesten 150 milliarder kroner. Nye Veiers visjon er å være en fulldigital innovativ kraft i. I tråd med dette har Triona sammen med Trimble utviklet en AIM-løsning og påbegynt arbeidet med en Anleggsdatabase for vegprosjektene i Trøndelag.


Triona er en viktig partner i Mestas digitaliseringsarbeid

Mesta AS er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av veger, og har ansvaret for drift og vedlikehold på en  betydelig del av det norske vegnettet. For deres kunder er det viktig å sikkerstille at data rapporteres inn korrekt og ikke risikerer å forsvinne. Triona har hjulpet Mesta med å utvikle flere områder av sitt daglige arbeid til å bli mer effektivt og med større leveransesikkerhet.


Euroskilt utvikler framtidens skiltløsninger i samarbeid med Triona

Euroskilt er markedsleder innen trafiksikkerhetsutstyr i Norge, og en stor aktør innen digitale trafikkskilt. Statens Vegvesen er deres største kunde. Triona har sammen med Euroskilt utviklet et system som gjør at alle digitale skilt kan fjernstyres på en enhetlig måte, uavhengig av type og størrelse. I tillegg kan skiltene manuelt styres fra et panel som er innbygget i et skap i tilknytning til skiltet.


Artikkelarkiv

Under kan du filtrere blant våre artikler.