Produkter og tjenester

Systemforvaltning

Paralellt med bruken av et system løper den viktige fasen å forvalte systemet.

“Nytten oppstår i bruken” Ingrid Ottersen, forfatter av boken Effektstyrning av IT

Det gjelder å ha veldefinert kundestøtte og tydelige prosesser for håndtering av hendelser, utgivelse av nye versjoner samt håndtering av nye og endrede behov, som ofte kommer opp i samband med bruk eller endrede prosesser. Vi tilbyr oss å forvalte dine IT-systemer og vi baserer tilbudet på pm3 og ITIL ®. I en forvaltningsavtale tydeliggjør vi bla.:

  • Forvaltningsavtalen og dens mål (avtalen)
  • Forvaltningsobjektet (hva skal forvaltes)
  • Forvaltningsorganisasjonen (hvem har ansvar for hva)
  • Forvaltningsprosessene (hvordan skal vi arbeide)

Låter dette byråkratisk og vanskelig?

Det krever en del av både din organisasjon og oss for å ha suksess i forvaltningsarbeidet. Vi er overbevist om at et strukturert arbeid er mer effektivt over tid.

Rune hjelper deg

For mer informasjon om vårt arbeid rundt systemforvaltning, spør Rune.

Rune Dragsnes +47 928 42 929
Send Mail