Om Oss

Selskapskultur

I Triona er mennesket i sentrum. Vårt mål er å skape langsiktige, gjensidige verdier og forpliktelser med våre kunder og medarbeidere.

 

Triona_Vardeord_Norsk.png

 

Vi er kjent som et selskap som er god på samarbeid med våre kunder og partnere, og med medarbeidere som arbeider på en engasjert, kommuniserende og åpen måte ut ifra et helhetssyn. Vi arbeider nære våre kunder for å forstå hva deres behov er. Utgangspunktet i vår virksomhet finnes i våre kunders målsetninger.

Vi lever opp til vår forretningside

“ ...å lage effektive løsninger som hjelper våre kunder til å nå sine mål “

ved å samarbeide nært med våre kunder for å forstå dem og kunne oppfylle deres ønsker. Utgangspunktet i våre oppdrag skal finnes i våre kunders målsetninger.

Medarbeidere

Det er våre medarbeidere som utgjør Trionas kultur og derfor er det viktig at alle våre medarbeidere trives på jobb, samt har et balansert og godt liv. Videreutdanning og kompetanseutvikling er oppgaver vi prioriterer høyt. Hver medarbeider har en individuell utviklingsplan som omfatter kurs, sertifiseringer etc. og vi arrangerer løpende kompetanseutviklingsaktiviteter som f.eks. kompetanseluncher og faglig forum.

Vi tilbyr en lønnsmodell som inkluderer en fast lønn, overskuddsdeling og konkurransedyktige goder. Denne samarbeidsmodellen fører etter vår mening til høy effektivitet og god trivsel blant våre ansatte. Våre ansatte skal ha det bra, og kunne leve et godt liv.

Samarbeid

Selskapskulturen gjennomsyrer også Trionas interne styring - vi prøver alltid å få til samarbeid. Vi har en modell som oppmuntrer til samarbeid både internt og eksternt og i dag jobber vi distribuert. I hverdagen mener vi at vi jobber i lag som kan bestå av ansatte fra flere kontorer og partnere. For å unngå suboptimaliseringer og intern konkurranse unngår vi f.eks. internfaktureringer som kan føre til at ulike enheter "tjener penger" internt. Vi jobber i stedet med mennesket i sentrum og streber etter en høy grad av menneskelig interaksjon, læring og tilpasning til forandringer.

image4n4bw.png

Kontinuerlig utvikling

Vi jobber hele tiden med å bli bedre. Eksempler på dette er at vi kontinuerlig utvikler arbeidsstøtte, prosesser etc. som vi bruker i vårt daglige arbeid.. Vi streber også for å handle proaktivt i våre kunderelasjoner og foreslå innovative løsninger som hjelper våre kunder med å effektivisere sin virksomhet. En høy kostnadsbevissthet gjør oss også mindre sårbare og sikrer at vi langsiktig kan være en fortsatt stabil leverandør til våre kunder.