Nyhetsarkiv

ITxPT-prosjekt i Gøteborg

09.11.2020

Triona er stolte av å ha deltatt i casestudien RIVSILON med vår kunnskap og vårt produkt FleetControl

Rivsilonprosjektet ble igangsatt i 2017 av ITxPT sammen med Lindholmen Science Park, Volvo, Västtrafik og Göteborg kommune. Sammen med andre parter har Triona utviklet sin evne til å arbeide sammen i ITxPT-baserte systemer om bord på busser. Ved å teste interoperabiliteten mellom maskinvare og programvare i virkeligheten har RIVSILON evaluert robustheten i IT-arkitekturen og hvor langt ITxPT-spesifikasjonen har kommet mot en Plug and Play-funksjon, der modulene virkelig kan byttes ut. Les mer om RIVSILON - et samarbeidsprosjekt innen ITxPT.