Nyhetsarkiv

Ny løsning for redigering av vegdata hos SDC

29.08.2018

Triona har fått i oppdrag fra SDC å utvikle en ny løsning for redigering av vegdata som bl.a. benyttes i SDCs tjeneste ”Krönt Vägval”.

SDC tilbyr en tjeneste til skogsindustrien som beregner avgiftsbaserte avstander for transport av rundvirke, fra avvirking til industri, det såkalte ”Krönta vägvalet”. For å få så korrekte ruter som mulig i ”Krönta vägvalet” kompletterer SDC data fra den nasjonale vegdatabanken fra Trafikverket med egne data. F.eks. kan det være å styre skogstransportene til eller fra utvalgte vegstrekninger. For å muliggjøre effektiv forvaltning av sine egne oppgaver har SDC bestilt en nettbasert løsning av Triona, som vil bli levert til test i slutten av oktober.

Den nye lösningen använder data och tjänster från den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) i Sverige som hanteras av SDC. Databasen är en s.k. masterdatabas där skogliga data kombineras med data som hämtas från den svenska nationella databasen (NVDB) som hanteras av Trafikverket. SNVDB är realiserad baserat på Trionas produkter TNE och TRE

Den nye løsningen bruker data og tjenester fra den skoglige nasjonale vegdatabasen (SNVDB) i Sverige, administrert av SDC. Databasen er en såkalt masterdatabase hvor skogsdata kombineres med data hentet fra den svenske nasjonale databasen (NVDB), som håndteres av Trafikverket. SNVDB er realisert basert på Trionas produkter TNE og TRE.