Nyhetsarkiv

Energiverdi som grunnlag for bærekraftsrapportering

13.10.2023

Biometrias tjeneste Krönt vägval brukes av deres kunder til å beregne transportprisbasert avstand for tømmertransporter fra deponi i skogen til industri. Den beregnede avstanden er tilpasset for skogsnæringens transporter og tar hensyn til vegnettets ulike egenskaper. 

Nå vil Biometria tilby funksjonalitet for i tillegg til avstanden å kunne presentere energiverdien som transporten krever, som kundene vil kunne legge til grunn for sine bærekraftsrapporter. 

Triona har utviklet og administrerer tjenesten Krönt vägval for Biometria, som dels er basert på algoritmer utviklet av Skogforsk og dels på Trionas produkter TNE og TRE. Det «krönta vägvalet” gir både en avstand og en rute (strekning). Krönt vägval bruker data fra NVDB supplert med tilleggsdata som Biometria kobler til vegnettet, f.eks. hvordan tømmertransport skal kjøre i og nær byområder. 

Hver dag beregnes over 50 000 Krönta vegvalg, som kan fås enten via et API eller via et web-kart. 

Karta Krönt vägval-small.jpg

Bildet viser i web-kartet et Krönt vegvalg fra et deponi i skogen til en industri i Mora. Avstanden er 50,3 km og strekningen er beregnet for et standardkjøretøy (64 tonn). 

Kundene til Krönt vägval har nå uttrykt et sterkt ønske om - i tillegg til avstand og rute for en tømmertransport - også å få fram dokumentasjon for sine bærekraftsrapporter. Biometria har derfor besluttet å supplere Krönt vägval med et beregnet energiforbruk for transporten. Algoritmen som beregner og tildeler hvert ledd og hver knutepunkt i vegnettet en energiverdi, er utviklet av Skogforsk. 

Triona skal i løpet av høsten videreutvikle Krönt vägval-tjenesten med funksjonen Energiverdi på rute, som skal presentere energiverdien til en Krönt vägval. Energiverdien kan da gjøres om til en CO2-ekvivalent. 

Målet er at kundene skal ha tilgang til funksjonaliteten i 2024, slik at denne kan brukes i deres bærekraftsarbeid.