Nyhetsarkiv

TRACS Flow i drift hos Centralen og Foria

23.03.2022

Våren 2019 ble det signert en rammeavtale med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) om Trionas produkt TRACS Flow, en brukervennlig og moderne plattform som muliggjør digitalisering av flyten fra avtale/ordrehåndtering til planlegging, operativ utførelse og oppfølging. Det tredje og fjerde innføringsprosjektet i ATLAS-gruppen er nå vellykket gjennomført for Centralen og Foria.

Driftssetting hos Centralen fant sted i oktober 2021 og hos Foria i februar 2022.

"Med overgangen til TRACSFlow har vi et moderne system med mange gode funksjoner som har hjulpet oss med å effektivisere våre prosesser." sier Niklas Blom, administrerende direktør i Centralen.

Vi har også fått bedre oversikt og kontroll i systemet, noe som gjør at vi kan yte bedre service til våre kunder og transportører.

I forbindelse med disse idriftsettelsene ble det også lansert to nye tilleggsmoduler til TRACS Flow;

  • Anleggsregister – som støtter gjentakende besøk og arbeid på faste steder som f.eks. kummer. Det gjør at Centralen også kan administrere slamvirksomheten i TRACS Flow.
  • Rute – en modul som gir utvidet logistikkstøtte, som Foria er den første til å ta i bruk. Rutemodulen gir muligheter til å pakke biler og dirigere ulike leveranser til flere steder i løpet av en og samme kjøretur. Kombinasjonen av den eksisterende modulen Kolli og Rutemodulen vil gi et veldig godt verktøy for distribusjonsvirksomheten.

I likhet med andre kunder i ATLAS-gruppen har Centralen og Foria bidratt til videreutviklingen av TRACS Flow gjennom nye impulser og perspektiver. Gjennom driftssettingene har både Centralen og Foria et moderne system som kan utvikles for å skape effektivitet og fortsatt digitalisering i nær fremtid.

«Etter kort tids bruk begynner vi å venne oss til det nye forretningssystemet som vi opplever som brukervennlig. Vi er fornøyd og ser at det er potensiale for at TRACS kan utvikles til et sikkert, bærekraftig og langsiktig trafikkledelsesystem for Foria.» sier Anna Gustavsson, leder for bedriftsstøtte i Foria.