Nyhetsarkiv

Ny versjon av Lasset

08.04.2019

Trionas skytjeneste for innkjøp og fraktbooking, Lasset, ble oppgradert til en ny versjon i februar/mars. Blant de viktigste nyhetene er økt mulighet til å kontrollere og følge opp leveringstidspunkter, rapportere for oppfølging av aggregerte transportavstander (grunnlag for miljørapportering), støtte til leverandører for å skape bærekraftige transporter, mm.

Hos våre bestillere er behovet for Track & Trace samt muligheten til å gi presise meldinger til bestillernes kunder/fraktmottakere stadig viktigere. Lassets tilnærming til denne utfordringen har lenge vært å gjøre det mulig for bestillernes kunder å være aktører i Lasset. Dette gir kundene oversikt over innkommende leveranser, samt også mulighet til å sette opp konfigurerbare varsler via e-post. For ytterligere å øke verdien av dette forbedres nå muligheten for å kreve planlagte lossingstidspunkt for lassene. Samt muligheten for leverandørene til å rapportere og oppdatere disse planlagte tidene gjennom hele prosessen.

Bærekraft er et viktig fokus både for Triona og aktørene i Lasset. I denne releasen legger vi til en rapport for bestillerne hvor det er mulig å følge opp aggregerte transportavstander over en tidsperiode, både totaler og pr avtalerute. Denne type data danner grunnlag for all miljørapportering og i framtidige releaser vil den også bli supplert med utslippsverdier for transporter bestilt via Lasset.

Et annet viktig aspekt ved bærekraft er å gi forutsetninger for at leverandørene kan skape bærekraftige transportstrømmer. For å legge til rette for dette, gir vi mulighet til at leverandørene kan se matchende "motstrømmer" med geografisk nærhet til de stedene hvor anskaffelsen skjer, både blant åpne anskaffelser og eksisterende avtaler i Lasset. Basert på samme teknologi har vi også tenkt i kommende releaser å gi leverandørene mulighet til geografisk å matche sine øvrige transportstrømmer (som ikke er anskaffet eller bestilt via Lasset) med pågående anskaffelser i Lasset.

 En vurdering av leverandørenes bærekraftsprofil kan også brukes som inndata i kvalitetsvurderingen som sammen med pris og andre kvalitetsfaktorer kan brukes til å vurdere bærekraft som en parameter i valg av transportør.

Vi ser Lasset som en viktig tilrettelegger for bestillere og leverandører for sammen å strebe mot mer bærekraftige transporter.

I tillegg til denne funksjonaliteten blir tjenesten også utvidet til blant annet å håndtere spesifikke krav til avtaleruter, utvidet funksjonalitet på startsiden, kontrollperiode for beregning av kvalitetspoeng ved rangering, mulighet for å skrive ut containerspesifikasjon for terminaler, utvidet integrasjonskontrakter, forbedringer i mobilapplikasjon (Lasset mobil), etc.

Lasset er en skybasert tjeneste som kobler bestillere, leverandører og andre aktører i forsyningskjeden, og støtter blant annet prosesser for innkjøp og avtalebaserte transportavrop for veg-, jernbane-, container- og maskintransport. Tjenesten bygger på avtaler og informasjonsdeling mellom involverte parter. Lasten oppdateres fire ganger i året med ny funksjonalitet - neste oppdatering er planlagt i mai 2019.