Nyhetsarkiv

Gävle kommune navigerer med data fra TNE

07.06.2016

Gävle kommune har satt i drift sin nye produksjonslinje for navigasjonstjenester basert på Trionas produkt TNE og en komponent som gjør TNE til et navigerbart datasett.

Gävle kommune har over tid opplevd økt krav om å tilby tjenester for rute- og avstandsforespørsler på bla. sin hjemmeside, både for intern og ekstern bruk. Triona leverte i slutten av 2015 et verktøy som automatisk kan opprette og vedlikeholde disse datasettene ut i fra sin TNE database (KVDB - kommunal vegdatabase).

De nye tjenestene er nå satt i drift, og i første omgang tilbys tjenester for bilister og syklende.

Et eksempel på en ekstern applikasjon som benytter disse tjenestene er skoleruten, https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=skolrutt

Har du også behov for å få et navigerbasert vegnett med data fra NVDB/TNE? Kontakt Sigmund Fredriksen, sigmund.fredriksen@triona.no, +47 91866301 så hjelper vi deg!