Nyhetsarkiv

Statens Vegvesen oppgraderer til TNE 3

13.05.2018

Triona har inngått en avtale med Statens Vegvesen om oppgradering av TNE til versjon 3

Statens Vegvesen benytter i dag TNE 2.7 for segmentering, prosessering og formidling av NVDB data. Ved oppgradering til versjon 3 får Statens Vegvesen et moderne og skalerbart system. TNE 3 benyttes i dag hos flere store aktører som jobber med transportinfrastruktur (Trafikkverket, Bane NOR og Kystverket) og det vil utvikles ny funksjonalitet som vil komme alle til gode.

TNE sikrer at Statens Vegvesen kan tilgjengeliggjøre NVDB data til mange interne fagsystemer som støtter trafikkstyring, trafikkmålinger, støyberegninger, veibaneoppmålinger, datadistribusjon til globale navigasjonsleverandører som Tomtom og Here, forvaltning av vegene, osv. Felles for disse systemene er at de jobber med store datamengde og trenger direkte og rask tilgang til forskjellige former for veg relaterte data. TNE vil sikre at disse systemene får tilgang vegnett, fagdata, segmenterte data og tilpassede data på en sikker, strukturert og effektiv måte.

Les mer