Nyhetsarkiv

God Jul og Godt Nytt År

22.12.2016

Vi vil ønske alle en god jul og et godt nytt år!

Året går mot slutten og Triona vil passe på å takke alle kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere for et spennende og givende år sammen.

Vi har i år valgt å ikke dele ut julegaver hverken til kunder eller medarbeidere, istedenfor har vi valgt å sende penger til Leger Uten Grenser.

Leger Uten Grenser er en medisinsk humanitær organisasjon som redder liv og lindrer nød der det behøves mest. De bistår mennesker som rammes av kriser, krig og naturkatastrofer uansett politisk styre, religion eller etnisk tilhørighet.