Nyhetsarkiv

Rammeavtale med Stockholm by innen Geodata og GIS

04.02.2019

Triona har inngått en rammeavtale med Stockholm by angående konsulenttjenester innen Geodata og GIS. Alle forvaltninger og de fleste av byens selskaper er omfattet av avtalen.

Stockholm by har gjennomført rammeavtaleanskaffelser for konsulenttjenester innen digitalisering, IT og informasjonssikkerhet. Triona har, som en av fire leverandører, inngått rammeavtale innen avtaleområdet Geodata og GIS. Avtalen har en avtaletid på 2 år med mulighet for forlengelse i ytterligere totalt 2 år. Tjenesteområdet inkluderer alt fra forstudier, analyser, kravarbeid til utvikling, utrulling og forvaltning. Byen har nå tilgang til Trionas spisskompetanse i sin videre utvikling i henhold til sin geodatastrategi. For Triona betyr samarbeidet med Stockholm by nye muligheter til å utvikle seg innen geodatahåndtering og infrastruktur i tråd med selskapets langsiktige mål.