Nyhetsarkiv

Trafikkverket velger Transport Network Engine (TNE)

04.12.2015

Innledning: Acando har blitt tildelt avtale med Trafikverket i Sverige for implementering av en ny IT-løsning for håndtering av datagrunnlag for veg- og jernbanenettet i Sverige. Triona vil som underleverandør få ansvaret for å levere den delen av løsningen som håndtere trafikknettverket. Løsningen vil realiseres gjennom produktet Transport Network Engine (TNE) og Novapoint DCM. Novapoint er Vianovas klient for ajourhold av trafikknettverket.

Tekst: Løsningen som skal implementeres i Trafikverkets ANDA-prosjekt skal delvis erstatte allerede eksisterende system og i tillegg tilføre ny funksjonalitet. Avtale inneholder også en opsjon som gir Trafikverket mulighet til å bestille utviklingen av et helt nytt vedlikeholdssystem for trafikknettverket.