Nyhetsarkiv

Eco-kjøring for elbusser i linjetrafikk.

21.02.2022

Vi har nå sluppet en ny Eco-drive modul i produktet FleetControl. Nå kan vi måle hvor lite/mye føreren akselererer, bremser og svinger ved hjelp av vårt innebygde akselerometer og bidra til bedre passasjerkomfort, en mer økonomisk kjørestil og økt sikkerhet.

For å kjøre en diesel-, HVO- eller gassmotor så jevnt og drivstoffeffektivt som mulig, er det en rekke parametere man kan forholde deg til. I FleetControl har vi blant annet målt og vist tomgangstid og utrullingstid (rulling fremover uten gass eller brems) i førerens kjøretøyskjerm for å kunne gi relevant og direkte tilbakemelding til bussjåføren. Lite tomgang og mye utrulling er noe å strebe etter.

Med elbusser blir ikke tomgang et aktuelt begrep da elmotoren ikke trekker energi når den står stille. På samme måte er ikke utrulling noe du bør strebe etter i en elbuss. Riktignok regenereres noe energi når du slipper gassen, men den mest effektive måten å kjøre elbussen på er å kun regenerere energi når du virkelig trenger å stoppe. For eksempel foran et stopplys eller en holdeplass.

Siden bussoperatører i dag har en blandet flåte av busser med elektriske og fossilfrie motorer (for eksempel HVO og gass), var utfordringen å finne en løsning som oppmuntrer til lik kjørestil med begge motortyper og som har et grensesnitt i kjøretøyskjermen som sjåførene kjenner igjen, uansett motortype. Miljøaspektet er en del av målet, et annet er at de også ønsker at passasjerkomforten på bussene skal øke ved at sjåførene kjører enda mykere.

Moderate akselerasjoner og innbremsinger samt forsiktig kurvekjøring fører til økt komfort, redusert energiforbruk og økt sikkerhet. Dette gjelder uansett motortype. Løsningen ble å måle akselerasjonen i lengde- og sideretning, altså hvor sterkt du akselererer og bremser og hvor kraftig du svinger i en kurve.

Den nye Eco-drive løsningen ble lansert tidlig i 2022 og vil rulles ut gradvis blant våre kunder. De foreløpige resultatene tyder på at sjåførene kjører enda jevnere enn før. Fra Trionas perspektiv er dette helt i tråd med våre bærekraftsmål. Vi skal bidra til redusert miljøpåvirkning ved at produktene våre hjelper våre kunder i deres arbeid med bærekraft.

Les mer