Nyhetsarkiv

Vellykket Triona Days 

05.12.2022

Triona Days har igjen blitt arrangert med deltakere fra mange organisasjoner innen infrastruktur, transport og logistikkområdet i Sverige. Ut ifra tilbakemeldingene vi har fått fra deltakerne kan vi konstatere at det også i år ble givende og vellykkede Triona Days! 

Triona Days ble gjennomført sammen med noen av våre kunder innen infrastruktur, logistikk og transport. Kunder som bruker produktene C-Load, C7 Projects, Fleetcontrol eller TRACS Flow. Tema var virksomhetsnytte og sikkerhet. Sammen hørte vi på spennende og tankevekkende foredrag og gjennomførte brukermøter for våre produkter. Deltakerne møtte kolleger i bransjen, delte erfaringer og diskuterte produktenes nåværende og framtidige funksjonalitet på en konkret måte. Deltakerne lærte også mer om noen aktuelle temaer som forhåpentligvis kan bidra til interessante refleksjoner å bringe med til egen virksomhet og fremtidig utvikling.

image4hgad.png


Ord som interessant, inspirerende, givende, lærerikt, samarbeid, samhandling og hyggelig var noen av ordene som deltakerne framhevet i oppsummeringen også i år. Vi gleder oss allerede til neste års Triona Days!