Nyhetsarkiv

Triona samarbeider med RoadCloud - deltar i innovasjonsprosjekt

01.11.2018

Trafikverket evaluerer i et flerårig pilotprosjekt mer pålitelige og moderne systemer for måling, leveranse og analyse av friksjonsdata. Økt digitalisering og utnyttelse av moderne teknologi fra et stort antall kilder (kjøretøy) øker påliteligheten og muliggjør kontinuerlig måling av hele vegnettet.

Dagens målemetoder gir begrenset informasjon både geografisk og tidsmessig. RoadCloud er en av tre utvalgte leverandører som deltar i evalueringen.

RoadCloud har en nettbasert løsning kombinert med presise, bilmonterte målere som gir detaljert veginformasjon i sanntid, noe som forventes å føre til mer effektivt vegvedlikehold, redusert miljøpåvirkning i form av redusert saltbruk og fremfor alt økt trafikksikkerhet.

Triona ser gode muligheter med denne teknologien, og har derfor startet et partnerskap med RoadCloud. Med sin virksomhetskunnskap bidrar Triona i prosjektet hos Trafikverket med utdanningsaktiviteter og i kontakten med kjøretøyeiere og entreprenører som er ansvarlige for vegvedlikeholdet.

Les mer: