Nyhetsarkiv

Sveaskog effektiviserer vegprosessen

01.09.2023

I Sverige er det 21 000 mil med skogsbilveger! Sveaskog er Sveriges nest største vegholder, etter Trafikverket, og forvalter 4300 mil med veg. Vegforvaltning er en stor kostnadspost og i dag er det mye manuell papirhåndtering, fremfor alt mangler den digitale koblingen til utførerne av vegtiltak. 

Triona utvikler nå et nytt system som er for entreprenører og som skal brukes på mobil eller nettbrett. Entreprenørene vil få lastet ned arbeidsordrene sine og vil kunne rapportere tilbake at tiltak er utført og om det er noen avvik. 

sveaskog-1.jpg

Foto: Sveaskog 

Med det nye systemet ser Sveaskog store muligheter for både effektiviseringsgevinster og kostnadsbesparelser. Systemet skal også legge forholdene til rette for en enhetlig arbeidsmåte og gi transparens i organisasjonen, dvs. synliggjøre hvor og når et vegtiltak planlegges og gjennomføres. Det vil også være transparens mellom Sveaskog og entreprenørene, noe som gir entreprenørene muligheter for bedre planlegging av arbeidet. Sveaskog får også tydeligere og raskere tilbakemeldinger på utført arbeid. 

«Det er flere grunner til at vi valgte Triona som leverandør. De kjenner våre nåværende IT-systemer og kan bidra til at vi oppnår maksimale synergieffekter med dem og har også stor virksomhetskompetanse på vegområdet», sier Christer Ranvald, prosjektleder i Sveaskog 

En forstudie ble gjennomført våren 2023 og deretter startet utviklingen. Arbeidet drives i fellesskap av Sveaskog og Triona ihht. SAFe. Triona innehar rollene som utviklingsleder, arkitekt, kravanalytiker, utvikler, testleder og scrum master. Trionas ekspertise innen GIS kommer godt med i et system hvor kartet er en sentral komponent i entreprenørenes hverdag. 

Systemet er en mobilløsning (progressiv webapplikasjon) med offlinestøtte. Kartløsningen er basert på åpen kildekode og serverdelene ligger i Azure. Systemet skal integreres med Trionas vegforvaltningssystem for å hente informasjon om entreprenører, vegobjekter og vegtiltak. 

I løpet av høsten 2023 vil det bli gjennomført en pilot for en rekke entreprenører og vi ser med glede og spenning frem til å være med på å bidra til en mer effektiv vegprosess med økt datakvalitet, enhetlige arbeidsmetoder og økt transparens!