Nyhetsarkiv

FleetControl - Transdevs IoT-plattform

07.01.2021

13. desember 2020 lanserte Transdev Nordens største elektriske bussflåte i Göteborg på oppdrag fra Västtrafik. I leveransen til Västtrafik har Transdev Trionas kjøretøyuavhengige FleetControl som sin sentrale IoT-plattform.

Ombord i kjøretøyene brukes Trionas kjøretøycomputer som inkluderer en IoT-hub, en MQTT-formidler og en kommunikasjonsgateway. En Android førerskjerm er sjåførens brukergrensesnitt mot systemet. Løsningen inkluderer også et backofficesystem i form av FleetAnalyzer. Det er et verktøy for å lese av, evaluere og formidle data videre til andre systemer.

FleetControl har kvalitets- og miljøforbedringsfunksjoner som førerinnlogging, klargjøring av buss, styring av alkolås, fartsskriverhåndtering og støtte for økonomisk kjøring. FleetControl bidrar til å sikre Transdevs høye kvalitet og leveransesikkerhet.

Via et såkalt FMS-grensesnitt leser bilens computer CAN-data som drivstofforbruk og batterispenning, men også andre parametere som akselerasjon og kraftig oppbremsing. Sensorer ombord leser data som temperatur osv. Data blir levert i sanntid og gjort tilgjengelig i FleetAnalyzer. Gjennom FleetAnalyzer gir systemet også kontroll over andre viktige funksjoner om bord, for eksempel overvåkingskamera (CCTV) og passasjertelling (APC).

For Triona er det viktig at vi bidrar til en bærekraftig utvikling gjennom effektiv og pålitelig kollektivtransport. Et av Trionas bærekraftsmål er å utvikle produktene våre slik at kundenes bærekraftsarbeid støttes. Utviklingen av FleetControl er et godt eksempel på hvordan dette skjer i praksis, og vi kan med stolthet si at vi bidrar til at Transdev og Västtrafik kan drives enda mer bærekraftig i framtiden.