Nyhetsarkiv

Triona og Arctic Asfalt samarbeider om å redusere asfaltens miljøavtrykk

21.03.2024

Triona og Arctic Asfalt går sammen for å redusere miljøavtrykket fra asfaltproduksjonen gjennom et samarbeid støttet av Innovasjon Norge. 

I et samarbeid med Innovasjon Norge og Arctic Asfalt, jobber Triona med et innovasjonsprosjekt for å redusere CO2-utslippene fra produksjon til utlegging av asfalt. Prosjektet, som nå har pågått i ett år, har som hovedmål å utvikle et beslutningsstøttesystem som vil sikre kontroll gjennom hele asfaltprosessen - fra produksjon til utlegging. Systemet vil på denne måten danne et grunnlag for å kunne ta gode beslutninger som bidrar til å optimalisere produksjon og redusere energiforbruk.

Beslutningsstøttesystemet vil sømløst integreres med prosjektstyringssystemer som blant annet C7 Projects og Tracs Flow fra Triona. Dette vil gi en god tilnærming til arbeidet mot å nå klimamålene for asfaltbransjen. Med første utrulling planlagt allerede i april 2024, viser Triona og Arctic Asfalt sitt sterke engasjement for å gjennomføre løsninger som reduserer CO2-utslippene.

Prosjektet har en varighet fram til 31.12.2025, og representerer en milepæl på veien mot en mer bærekraftig fremtid for asfaltproduksjonen.