Nyhetsarkiv

Triona etablerer seg i Göteborg

24.10.2018

I løpet av oktober har Triona startet virksomhet i Göteborg. Kontoret i Göteborg ligger på Lindholmen, midt i en klynge av organisasjoner som arbeider med bilindustri, telematikk og ITS.

I dag har Triona flere kunder og samarbeidspartnere som har sin base i Göteborg med omegn. Etablering i Göteborg har som mål å utvikle Trionakonsernets virksomhet. På plass i Göteborg blir det lettere å utvikle samarbeidet med eksisterende kunder, samt nå ut til nye kunder.

Videre ser vi en mulighet for å tilføre og få verdifull kunnskap gjennom samarbeid med f.eks.  bilindustrien. Det håper vi kan bidra til utviklingen av Trionas eksisterende produkter og gi grobunn for nye produkter hovedsakelig knyttet til telematikk og ITS/C-ITS. Utviklingen av autonome (selvgående) kjøretøy har akselerert. En rimelig antagelse er at flere datakilder vil bli påkrevd for et autonomt kjøretøy. Data fra standardmonterte kameraer, posisjoneringsutstyr, laser, radar og sensorteknologi må sannsynligvis tilpasses i sanntid til eksisterende data om veg og omgivelsene (f.eks. C-ITS). I den utviklingen vil Triona være med. Sammen med andre kan vi skape en smartere, mer effektiv og mer bærekraftig verden.

På plass i Göteborg er vår medarbeider Zsolt Lenkei. 15. november kan du også møte Trionas CEO Mats Bayard, som da holder et foredrag om digitaliseringstrender innen logistikk og transport på Q3 dagen om bærekraftig transport. Kontakt Zsolt eller Mats hvis du ser muligheter for samarbeid eller ønsker å bli en del av vårt team og bli med på reisen!

Mer informasjon om kontoret i Göteborg finner du her.