Nyhetsarkiv

Digital returordning for kabeltromler i drift

09.03.2020

RS Trommelservice har sitt daglige virke i en bransje som for mange er ukjent, men som gir et godt miljømessig bidrag til gjenbruk eller kontrollert destruksjon av kabeltromler. Triona har utviklet en løsning som digitaliserer prosessen fra registrering av order til mottak over til økonomisk avregning. Tjenesten gikk på lufta 1. januar 2020, og manuellt arbeide og papirark er allerede historie.

RS Trommelservice tilbyr en returordning for kabeltromler som repareres og selges videre, eller vrakes hvis de er i for dårlig stand. Returkundene mottar penger for tromler som kan videreselges og betaler en destruksjonsavgift på tromler som må vrakes.

Før digitaliseringen ble tromlene manuelt registrert. Dette krevde en egeninnsats av returkundene, og transporten kunne være kostbar. Mange hadde problemer med å spesifisere riktig trommeltype, noe som i stor grad påvirker verdien. I noen tilfeller kunne de ende opp med å betale mer i frakt enn de fikk tilbake for de returnerte tromlene. Resultatet var i verste fall misfornøyde kunder og tromler som ikke ble returnert. I tillegg var den manuelle registreringen tidkrevende for RS Trommelservice.

Gjennom den digitale returordningen for kabeltromler kan RS Trommelservice tilby kundene sine en helt annen service. Returkunden kan nå bruke sin egen telefon for å registrere korrekt trommeltype, siden tromlene nå er strekkodemerket. Straks kunden ønsker det, vil oppdraget om retur av tromlene bli tilgjengelig for registrerte transportører i et digitalt kartbasert transporttorg. Her kan transportører legge inn tilbud på transport basert på lastevolum, opphentingsadresse og avstand til valgt leveringsadresse. Returkunden vil deretter se forventet returverdi og estimert fraktkostnad i sammenheng allerede før returtromlene sendes i retur, noe som gir returkundene en forutsigbarhet i forhold til lønnsomhet.

Når returkunden aksepterer tilbudet vil transportøren bli varslet, og oppdraget sendes til sjåfør. Når tromlene har kommet fram til returmottaket, leses det av strekkoder på alle kabeltromlene. Tjenesten identifiserer antall og type kabeltromler og kobler disse opp mot returordre etter registreringen i mottaket. Integrasjon mot økonomisystemet fullfører den nå papirløse prosessen.

Gjennom den nye løsningen får returkunden en enklere og mer effektiv måte å returnere tromler på, noe som forhåpentligvis fører til at enda flere kabeltromler blir returnert.