Nyhetsarkiv

En attraktiv arbeidsgiver!

29.01.2021

Vår største verdi er våre ansatte og våre kunderelasjoner. Glade og fornøyde medarbeidere bidrar til økt kundetilfredshet. For å sikre at vi er attraktive som arbeidsgiver gjennomfører vi løpende medarbeiderundersøkelser. Til å gjennomføre disse spørreundersøkelsene bruker vi et eksternt, uavhengig selskap som med evidensbaserte metoder og analyser hjelper oss med å belyse hvordan våre ansatte opplever at det er å jobbe i Triona.

Resultatene av den store medarbeiderundersøkelsen i 2020 gir oss en bekreftelse på at vi fortsatt er en attraktiv arbeidsgiver, og vi forbedrer et allerede veldig godt resultat med våre verdier som ledestjerne, med mennesket i sentrum og i en utfordrende tid med pandemi og nye måter å samarbeide på.

Følgende sitater er eksempler på tilbakemeldinger i fritekst fra ansatte som svarte på spørreundersøkelsen:

  • "Empatisk arbeidsgiver som forstår viktigheten av balanse mellom arbeid og fritid."
  • "Triona er veldig inkluderende og drevet av sunne verdier."
  • "Flat organisasjon med høyt tak, engasjerte og kunnskapsrike kolleger med de rette verdiene og som alltid vil bli bedre."
  • "Triona er en trygg arbeidsplass både når det gjelder oppdrag og bedriftskultur."
  • "Åpent, tillitsbasert selskap."
  • "Sikker arbeidsplass med gode verdier i bunn."
  • "Føles behandlet med respekt."
  • "Trives veldig godt. Får mye tillit, prosjekter, arbeid og god lønn og at leder, kolleger og alt er på stell."

Her kan du lese mer om hvordan det er å være ansatt i Triona.