Nyhetsarkiv

Triona styrker veg- og sinus-teamet

16.08.2021

Per Ola Roald startet i Triona i Trondheim 1. august 2021. Per Ola har tidligere jobbet i Statens vegvesen og Trondheim kommune, og kommer nå fra Geomatikk IKT. Per Ola har svært lang erfaring og stor kunnskap om NVDB (Nasjonal Vegdatabank) og vil bidra til at Triona framover vil satse enda mer på veg, NVDB og produktene knyttet til infrastruktur.

I Triona vil Per Ola jobbe som teamleder og produkteier for SINUS-produktene. Per Ola har unik kompetanse gjennom sin tidligere rolle som kvalitetsleder for NVDB for Statens vegvesen region midt og for å ha stått i bresjen for innføringen av NVDB i Trondheim kommune. Per Ola er gjennom sitt arbeid i Trondheim kommune også godt kjent med SINUS-produktene.

Hos Geomatikk IKT jobbet Per Ola mye med marked og salg, og kjenner derfor også markedet for programvare knyttet til veg og NVDB veldig godt.

Vi ønsker Per Ola velkommen til Triona! Og ser fram til masse spennende muligheter og utfordringer framover.