Nyhetsarkiv

Trasé i drift hos Bane NOR

04.05.2018

Ved slutten av 2016 inngikk Triona en avtale med Bane NOR om levering av et system for tilgjengeliggjøring av strekningsinformasjon. Første versjon av systemet er nå godkjent av kunden og systemet er satt i produksjon.

Systemet som er tatt fram er realisert ved bruk av Trionas produkt TNE som sentral datakilde, og Trimble Novapoint til import og vedlikehold av jernbanenettet med tilhørende infrastrukturdata. Løsningen omfatter også en ny Web-løsning for presentasjon av relevante data hvor kartvisning er en sentral presentasjonsform.

Løsningen har gjennomgått en omfattende testperiode fra både leverandør, kunde og eksterne brukere. Tilbakemeldingene fra alle parter har vært svært gode og systemet er nå satt i produksjon før plan og etter budsjett. Bane NOR går nå inn i en fase hvor man vil fokusere på å utvikle prosesser og vedlikehold av datagrunnlaget i systemet. Samarbeidet med Triona fortsetter med vedlikehold og videreutvikling av systemet.

For mere informasjon se