Nyhetsarkiv

Lasset, nå også i Kina

24.01.2017

SCA Timber China har startet å bruke Lasset for å kjøpe inn og bestille containertransporter fra Sverige til Kina.

SCA Timbers kinesiske datterselskap bruker nå Lasset for å kjøpe inn og bestille alle sine transporter fra de svenske sagbrukene. Det sparer mye administrativ tid for både selger og kjøper da all kommunikasjon om transporten med speditørene og de utlastende sagbrukene håndteres av tjenesten Lasset. Tidsforskjellen mellom landene gør det enda mer effektivt å utnytte Lasset for informasjonsutveksling om transportene.