Nyhetsarkiv

Årets klimarapport

17.11.2022

Trionas klimarapport for 2021 er nå klar. Som tidligere år rapporterer vi etter GHG-protokollen innenfor scope 1, 2 og 3. Vi kan igjen se at transport står for den største delen av klimabelastningen fra Trionas virksomhet. Vårt høyeste bærekraftsfokus er å utvikle våre produkter med mål om å lette våre kunders bærekraftsarbeid.

Som IT-leverandør har vi en viktig rolle i å hjelpe våre kunder med å redusere sine utslipp. Dette gjør vi både ved å utvikle våre produkter med mål om å legge til rette for våre kunders bærekraftsarbeid og i konkrete oppdrag direkte mot enkeltkunder. Et eksempel på resultater oppnådd i løpet av året er at Trionas Avstandstjeneste er utvidet med funksjonalitet for å beregne CO2-utslippene som en rute resulterer i. Et annet eksempel er at vi gjorde det mulig å benytte s.k. eco-drive støtte for bussoperatører som i dag har en blandet flåte av busser med elektriske motorer og fossilfrie motorer (f.eks. HVO og gass). Dette fører til at sjåfører får opplæring i bærekraftig kjøreatferd uavhengig av hvilken type kjøretøy de kjører. Det at vi selv rapporterer vår klimapåvirkning etter GHG-protokollen hjelper oss til å følge utviklingen på klimaområdet og til å lære mer på området, i tillegg til å gi oss et bilde av og mulighet til å påvirke vårt eget avtrykk.

Som i 2020 har pandemien hatt stor effekt på 2021 sin klimapåvirkning. Vi ser på dette fra flere perspektiver. På den ene siden tror vi på personlige møter, som krever lengre eller kortere turer. På den annen side viser den digitaliseringens muligheter for effektivitet og bærekraft. Som i så mye annet er det viktig å finne balansen for å kunne utnytte de positive effektene av både personlige møter og digitalisering. Forretnings- og pendlerreiser er fokusert i vårt interne miljøarbeid.