Nyhetsarkiv

Trafikkdirigering AS – første kunde på Arbeidsvarsling-Loggbok

02.05.2016

Trafikkdirigering AS ble første kunde på Triona sitt nye system for Arbeidsvarsling-Loggbok, og flere selskaper er på gang. Alle Trafikkdirigering AS sine arbeidslag bruker nå den nye elektroniske loggboka.

Arbeidsvarsling-Loggbok er beregnet på alle som jobber med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ute på vegen. Med Arbeidsvarsling–Loggbok er du kvitt den papirbaserte loggboka med manuell sted- og tidfesting! Nå kan alt enkelt registreres direkte på mobilen eller nettbrettet med automatisk sted- og tidfesting. Loggbøker kommer aldri bort lenger, og du har i sann tid tilgang til oppdaterte Loggboker både på kontoret og ute på vegen