Nyhetsarkiv

Triona optimaliserer transportflyten i skogen

15.02.2016

SCA, Sveaskog og Södra har valgt Triona til å utvikle og drifte en felles tjeneste for transportoptimalisering.

I skogsindustrien skjer det stor transportflyt, og det er stort potensiale for både å senke kostnadene og minske miljøbelastningen om denne transporten kontinuerlig kan optimaliseres.

SCA, Sveaskog og Södra har derfor sammen gått ut med en anbudsforespørsel for utvikling og drift av en tjeneste for transportoptimalisering. Tjenesten baseres på programmet WoodFlow Analyzer, utviklet av Creative Optimization AB.

Triona ble valgt takket være vårt innovative og kostnadseffektive løsningsforslag, samt at vi ble vurdert til å ha de beste forutsetningene for å kunne videreutvikle tjenesten.