Nyhetsarkiv

Ny kunde - Jernbanedirektoratet

28.08.2017

Triona har signert en avtale med Jernbanedirektoratet om leveranse av konsulentbistand. Avtalen er en rammeavtale over 2+1+1 år.

Jernbanedirektoratet er en ganske nyopprettet instans (Bane NOR og Jernbanedirektoratet var tidligere Jernbaneverket) som skal sørge for effektiv drift av jernbanesektoren, og skal også definere og kjøpe tjenester innen infrastruktur, persontrafikk og togmateriell. Eksempelvis skal de ha oversikt over kapasitet på ulike toglinjer, i nåtid og mange år fram i tid. For å gjøre dette effektivt trenger de et verktøy som de kaller togtilbud-databasen, slik at de enkelt kan gjøre endringer i eksisterende og tenkt togtilbud, og hente ut rapporter som illustrerer effektene ulike endringer de gjør. Triona skal levere rådgivning og bistå kunden i å videreutvikle dette systemet.

Jernbanedirektoratet er en kunde som passer godt sammen med Trionas strategi og spisskompetanse. Trasè-prosjektet i Bane NOR har vært svært nyttig i tilbudsarbeidet, og vi ser muligheten for flere synergieffekter videre framover. Vi har allerede vært i dialog rundt andre utfordringer som Jernbanedirektoratet har, så vi tror og håper på et langsiktig og fruktbart samarbeid.