Nyhetsarkiv

VR fjernstarter bussvarmerne

11.04.2023

Triona har sammen med operatøren VR utviklet en løsning for å fjernstarte varmeovnene på deler av bussparken. Nå starter varmeovnene ved behov og i god tid før bussen går i trafikk. Dette minimerer miljøpåvirkningen og sikrer en varm buss for sjåfør og passasjerer. 

VR har siden 2021 kjørt Trionas IoT-plattform FleetControl. I tillegg til en førerskjerm, inkluderer den også en kjøretøycomputer. Kjøretøycomputeren kommuniserer med en rekke ulike datakilder og sensorer på bussen, men også med andre systemer om bord og eksterne systemer hos VR. VR spurte Triona om vi sammen kunne finne en løsning der vi bruker FleetControl til å styre varmeovnene på bussene på en enkel og effektiv måte. Det kunne vi! 

Ved at FleetControl kontinuerlig leser av temperaturen rundt førersetet og via en enkel integrasjon mates med aktuelle avgangstider for bussene, startes nå varmeovnene dersom temperaturen ikke er høy nok. I tillegg er det tatt hensyn til utetemperaturen slik at varmeovnene ikke starter tidligere enn nødvendig for å varme bussen. På denne måten minimerer VR energiforbruket. Fjernstarten av varmeovnene kan overvåkes av VR fra FleetControls kontorsystem Fleetanalyzer. Her kan du også manuelt starte/stoppe varmeovnene ved behov og dermed slippe å gå ut til den aktuelle bussen. 

«Ettersom vi kan bruke FleetControl til å fjernstarte varmeovnene, klarte vi å fase ut det forrige systemet, som innebar ekstra maskinvare og et annet separat grensesnitt. Med den nye løsningen oppnår vi både kostnadsfordeler, vedlikeholdsfordeler og administrative fordeler», sier Marcus Dahl, leveransesjef for kjøretøyteknologi i VR.