Nyhetsarkiv

Samarbeid for økt transporteffektivitet

04.06.2019

Triona har blitt partner i CLOSER, en samarbeidsplattform som knytter akademi, næringsliv og myndigheter til prosjekter for å utvikle effektive transporter fra ressurs, energi, miljø og økonomiske perspektiver.

Å bli partner i CLOSER var et naturlig skritt i Trionas arbeid med å etablere ny virksomhet i Göteborg. Vi kan tilføre og få ny verdifull kunnskap gjennom samarbeid med lokale aktører fra næringsliv og industri. Gjennom samarbeidet med CLOSER håper vi å bidra med vår kunnskap og våre produkter til utviklingen av et bærekraftig godstransportsystem.

CLOSER driver prosjekter og samarbeid på flere ulike temaområder, bl.a. Digitalisert & Oppkoblet Logistikk og Horisontale Samarbeid, som er nært relatert til flere av Trionas eksisterende løsninger for transport og logistikk. En av disse løsningene er Lasset, hvis mål bl.a. er å øke transporteffektiviteten og redusere klimapåvirkningen ved å åpne og dele relevante data mellom aktører.