Nyhetsarkiv

Ny versjon av C-load

25.05.2020

En ny versjon av C-Load (1.36.0) ble lansert i begynnelsen av april 2020. I utgivelsen har vi fortsatt å modernisere plattformen gjennom en ny autentiseringsløsning som gir oss et godt grunnlag for den fremtidige utviklingen av tjenesten.

Siden oppstarten i 2012 har C-Load gitt en unik mulighet for transportkjøpere å velge og rangere leverandører basert på en blanding av kvalitet og pris, som vi nå utvikler videre for også å gjøre bærekraft til en tydelig del av kvaliteten. I tillegg til den nye autentiseringen og rangeringen basert på kvalitetspoeng, inkluderer releasen også en rekke andre funksjoner for både bestillere, leverandører og kunder.

Den nye autentiseringen innebærer kort sagt at alle tjenester i C-Load (web, mobil og integrasjon) deler en komponent for autentisering, C-Load login. Endringen gir oss mulighet til å modernisere vår webløsning og på sikt også muligheter for forbedringer i brukergrensesnittet som gjør livet enklere for våre brukere.

Bærekraft er et prioritert område for både Triona og våre kunder. Ved å gjøre bærekraft til en tydelig del av kvalitetspoengene, sammen med mange andre både målte og forretningsmessige faktorer, kan kundene på et taktisk nivå foreta valg og rangering basert på en totalvurdering av leverandøren - pris, målt kvalitet og kommersiell kvalitet. Kvalitetspoengene utvikler seg kontinuerlig, og i denne releasen har vi introdusert muligheten til å vekte de kommersielle kvalitetspoengene spesifikt pr. bestiller.

I tillegg til de ovenfornevnte nyhetene, inkluderer den nye versjonen følgende funksjoner:

 • Mulighet for bestillere til å legge til en godsspesifikasjon til lastene
  Siden informasjonen deles gjennom C-Load til flere aktører i forsyningskjeden er muligheten for å legge til en godsspesifikasjon til lasten lagt til. Dette gjør det mulig for kunder i C-Load å dele informasjon om innholdet i sendingen til både kunder og godsterminaler.
 • Mulighet for bestillere til å legge til ytterligere mottakerinformasjon (Consignee information)
  I likhet med godsspesifikasjonene kan utvidet informasjon om godsmottakeren også legges til lasten. Dette gjør det mulig å gi utvidet informasjon til leverandører i C-Load. Informasjon som kan være viktig i utførelsen av leveransen.
 • Prisimport for leverandører også for jernbane- og maskintransport
  Leverandører kan nå også for anskaffelser med jernbane og maskintransport enkelt eksportere/importere priser via Excel, samt basere priser på tidligere avtaleperioder.
 • Separate rangeringslister pr. lastebærer også for jernbane
  Muligheten for å rangere leverandører for forskjellige jernbaneselskaper separat introduseres for bestillere.

Mer informasjon om releasene finner du i releasenotatene på tjenestens hjemmeside c-load.com