Nyhetsarkiv

Ny versjon av TNE

18.10.2021

I september ble TNE versjon 3.8 utgitt, og vi har nå komplettert vår skytjeneste med redigeringsmodulen TNE Editor. Videre har vi i denne versjonen bl.a. forbedret støtte for å håndtere informasjon om prosjekter, organisasjoner og brukere.

TNE-produktet har nå en kraftig og brukervennlig webtjeneste for generell redigering av transportnettverk og tilhørende informasjon (egenskaper). TNE Editor har bl.a. støtte for oppdatering av svenske kommunale NVDB-data og automatisk innsjekking av leveranser til svensk NVDB. Samarbeidet med Sokigo, som begynte våren 2020, har nå gitt oss våre første felles kunder. I juni bestilte kommunene i Mora, Nyköping, Täby og Varberg TNE Editor-modulen. TNE Editor er godkjent av Trafikverket for oppdatering av svenske NVDB.

TNE har nå funksjonalitet for å håndtere flere organisasjoner og koble brukere til organisasjoner med ulike tillatelser. Støtte finnes også for lange transaksjoner og redigering av nettverk og data innenfor et avgrenset prosjekt i en egen prosjektdatabase.

Vi har også utvidet funksjonaliteten og oppgradert vårt servicegrensesnitt på flere måter. Mulighetene for fleksibel import av data er forbedret, noe som bla. gir muligheten til å koble linjeobjekter som en grøft som punktobjekter. Det er også gjort forbedringer i f.eks. segmenteringsmodulen og støtte for OpenTNF i den nye versjonen.

En annen nyhet er at vi har integrert TNE med SINUS og kan tilby datafangst med registrering av ulike typer objekter fra 360-bilder og laserskanning sammen med lagring og fortsatt håndtering av objektene i TNE.

TNE-produktet er en kraftig, åpen og konfigurerbar plattform for alle kunder, uavhengig av om man velger en egen, lokale installasjon eller om man vil bruke vår skytjeneste. Integrasjon med SINUS og vår nye redigeringsmodul TNE Editor gir nye og spennende muligheter for økt bruk av TNE hos kommuner og andre kunder.