Nyhetsarkiv

Statens vegvesen får de beste rutene

25.09.2015

Statens Vegvesen bruker Trionas produkt Transport Routing Engine - TRE – for ruteplanlegging for bil, tungtrafikk, sykkel og gående.

Med oppdaterte data fra nasjonal vegdatabank - NVDB - beregner TRE de beste rutene utifra valgt framkomstmiddel. Gjennom prosjektet «Åpne data» tilbyr Statens Vegvesen sin ruteplanleggingstjeneste med TRE for normal biltrafikk fritt til markedet.