Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRACS Flow

23.12.2019

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i forrige uke. De neste versjonene er planlagt til februar og mai 2020.

Den nye versjonen (2.10) inkluderer en rekke forbedringer og rettelser i kontorklienten, mobilløsningen og webportalen. Den største nyheten er at TRACS Flows økonomimodul nå er ferdigstilt, noe som er en betydelig forbedring av den operasjonelle støtten som TRACs Flow gir. Som en naturlig konsekvens av dette har webportalen også fått utvidet funksjonalitet for leverandører og transportører.

Økonomimodulen inkluderer funksjonalitet som støtter arbeidet med fakturering og egenfakturering. Dette betyr at informasjon som er nødvendig for å kunne fakturere og egenfakturere, samt lage bilag, blir håndtert i Tracs Flow. Det er også mulig å håndtere fradrag som skal trekkes fra egenfaktureringen. Spørringer gir også informasjon om historiske så vel som foreløpige framtidige selvfaktureringstransaksjoner. For å lette transportledernes arbeid samt konteringen i økonomisystemene er det også regelverk for håndtering av konteringsbilag..

I webportalen er den delen som brukes av leverandører og transportører utviklet for å gi mer informasjon og bedre selvbetjening med hensyn til informasjon om kompensasjon og fradrag. Dette muliggjør videre digitalisering også på dette området.

Meldingstjenesten er utvidet med varsling via e-post hvis sertifikatet eller avtalen er i ferd med å utløpe. Videre er funksjonen for varsling om ordreendringer forbedret, og ytterligere ny funksjonalitet er planlagt lagt til i de fremtidige versjonene.

Totalt sett har utviklingshastigheten for produktet økt betydelig de siste seks månedene og vil fortsette på samme nivå i 2020, der hovedtemaene er ytterligere logistikkstøtte i form av delte transportruter, pakkehåndtering, slamsugeoppdrag og mer komplett støtte for BEAst.

Les mer om TRACS Flow og noen andre produkter som støtter entreprenører og logistikk/transportselskaper og deres virksomhet;

TRACS Flow

Triona Avstandstjeneste