Nyhetsarkiv

Klimaregnskap ifølge GHG-protokollen

27.09.2019

For å øke vår praktiske kompetanse på klimaregnskap og GHG-protokollen har Triona utarbeidet en klimarapport i samsvar med GHG-protokollen. Vår nyvunnede innsikt vil vi bla. bruke i vårt arbeid med våre produkter og løsninger og gjennom digitalisering ønsker vi å hjelpe våre kunder med å utvikle bærekraftsarbeidet. På kjøpet får vi kontroll over våre egne utslipp.

Flere og flere selskaper velger å rapportere sin klimapåvirkning i henhold til den internasjonalt etablerte GHG-standarden. Av selskapene på den amerikanske Fortune 500-listen er det over 90%, og av selskapene på Stockholm Stock Exchanges store liste tre av fire.  Og fra i år også Triona! Protokollen er basert på en rekke prinsipper; Relevans, fullstendighet, sammenlignbarhet, åpenhet og nøyaktighet. Dette gjør protokollen veldig egnet som utgangspunkt for forbedringsarbeide. Vi kan arbeide for å redusere klimapåvirkningen vår i områdene som identifiseres som viktigst. Og parallelt øke påliteligheten til målinger og estimater der slike behov finnes.

Bakgrunnen for at Triona har valgt å rapportere klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen er at vi føler at det er vårt ansvar å ha kontroll over utslippene vi selv forårsaker direkte eller indirekte. Som IT-leverandør har vi en viktig rolle å spille for å hjelpe våre kunder med å redusere utslippene, der løsningene vi leverer kan være sentrale verktøy. Arbeidet med å produsere vår egen klimarapport har bidratt til verdifull kunnskap som vi tar med oss ​​i arbeidet med produkter og løsninger for våre kunder.