Nyhetsarkiv

MaserFrakt velger TRACS Flow

09.08.2021

MaserFrakt, et av Sveriges største selskap innen maskin- og transportformidling og med røtter i Dalarna, fortsetter sitt mangeårige samarbeid med Triona ved å velge TRACS Flow som sitt fremtidige virksomhetssystem for avtale-/ordrehåndtering, planlegging, operativ ledelse og oppfølging. Planen er å ta i bruk systemet med både kontordeler og mobile systemer i kjøretøy allerede i 2021.

I flere tiår har MaserFrakt brukt CockPit, som under Trionas ledelse nå vil bli erstattet av TRACS Flow. Kombinasjonen av MaserFrakts størrelse, vår felles historie og nærhet er momenter som gjør avtalen og dermed fremtiden ekstra interessant.

I løpet av de ca 10 årene med utviklingen av TRACS Flow har representanter fra Maserfrakt kontinuerlig deltatt og fulgt med på hvordan funksjonaliteten til produktet har vokst fram. MaserFrakt ser nå en veldig god match mot behovene de har i virksomheten.

“MaserFrakt er glad for at vi endelig er en del av TRACS Flow-familien. Cockpit har fungert bra for oss lenge, men nå føler vi oss modne til å ta steget over til den mye mer moderne TRACS Flow. Med den nye plattformen er vi bedre rustet til å møte våre kunder og våre egne krav til et effektivt transportsystem"- sier Thomas Eklund, IT-sjef i Maserfrakt.