Nyhetsarkiv

Logistikksystem ved gruvene i Kiruna satt i produksjon

10.04.2017

På slutten av fjoråret ble Triona valgt som leverandør til BDX i deres nye oppdrag for LKAB som omfattar maskin- og transporttjenester over jorden i Kiruna. Den nye løsningen ble satt i drift første nyttårsdag.

I tett samarbeid ble produksjonssettingen forberedt i løpet av fjorårets siste måneder. Produksjonssettingen skulle skje ved midnatt første nyttårsdag slik at personal og maskiner kunne fortsette arbeidet uten avbrudd. Systemet ble levert og produksjonssatt uten problemer. Med integrasjon mot vekt- og forretningssystem har BDX fått støtte for å holde orden på innlastning av kull og tilsetningsmiddelhåndtering, lasting av malmprodukter på jernbanevogner, opplagshåndtering av pellets og transport av både gråberg og rågods, materialtransporter, malmtrafikk og vegvedlikehold.

Med den valgte løsningen i produksjon er det gode forutsetninger for i løpet av 2017 å øke støtten med GPS-sporing, geofencing og mobilkommunikasjon, som til sammen skal gi bedre kvalitet i det daglige arbeidet samt automatisere rapportering og oppfølging.