Nyhetsarkiv

Dataleveranse til ERTMS

12.09.2022

I 2018 leverte Triona en løsning for digital infrastruktur til Bane NOR for å tilgjengeliggjøre strekningsinformasjon. Siden den gang har TRASÈ hatt fokus på å bistå Bane NOR med å sette sammen fragmentert data til informasjon om infrastruktur og rapportere de avvik som er funnet

ERTMS er et av de største prosjektene i norsk jernbanes historie. Prosjektet skal løfte digitaliseringen og automatiseringen av norsk jernbane, som gir mulighet for store besparelser. I forbindelse med prosjektering av ERTMS ble Trionas TRASÈ-team kontaktet av ERTMS-prosjektet. Forespørselen var om de kunne bidra med grunnlaget til prosjekteringsdata og levere dette i RailML-format. TRASÈ, som er basert på Trionas produkt TNE, hadde allerede 2 av 4 kilder som skulle til for å skape dette.

Takket være en kombinasjon av ansatte med stor forståelse for jernbanefaglig datamodellering, og teknologi fra produktet TNE, klarte Trionas TRASÈ-team å kombinere 4 kilder med prosjekteringsdata av ulik kvalitet til en helhetlig information om infrastrukturen. Prosjektet ble gjennomført raskere og med en høyere kvalitet enn planlagt.