Nyhetsarkiv

Vi hjelper Trafikverket med utviklingen av jernbaneområdet

20.09.2016

Triona fortsetter å bidra med seniorkonsulenter til utredninger og prosjekt i ulike former for virksomhetsutvikling innen bla. jernbaneområdet. Det nyeste oppdraget Triona har fått av Trafikverket handler blant annet om å etablere et målbilde for framtidens overvåking av anlegg, samt å fortsette arbeidet rundt anleggenes livssykluskostnader. Vi er med og skaper framtidens smarte transportinfrastruktur.

Fra før har Triona oppdrag for de fleste av Trafikverkets virksomhetsområder rundt framtidsrettede utfordringer, som for jernbane bla. innebærer prosjektledelse for kravstilling til høyhastighetsbaner, utvikling av arbeidssett innen signalteknikk, håndtering av geografiske data og underlag for valg av IT-systemstøtte i virksomheten.

Viktigheten av transporter via jernbane øker for Trionas kunder, bl.a. for bestillere av transporter som bruker Trionas skytjeneste Lasset. Derfor kjennes det ekstra godt å få bistå Trafikverket i utviklingen av jernbaneområdet.