Nyhetsarkiv

Nordic Timber velger Timber by Pinja

10.03.2022

Nordic Timber Export med anlegg i Järnforsen har valgt Timber by Pinja, som er levert av Triona, som sitt nye forretningssystem.

Nordic Timber Export, et nederlandsk trehandelsselskap med anlegg i blant annet Järnfosern i det nordøstlige Småland, har valgt Timber by Pinja (tidligere TimberPro) som sitt neste forretningssystem. Nordic Timber produserer ca 60 000 m3 sagede treprodukter i året.

«Vi samarbeider mye med Ingarp Trässkydd, som har brukt Timber By Pinja i noen år, og de anbefalte Triona da vi skulle velge et nytt forretningssystem», sier Peter Jongerling, eier av Nordic Timber.

Timber by Pinja vil støtte Nordic Timbers virksomhet fra innkjøp fram til videreforedlet kundetilpasset levering i Nederland. Systemet skal gi økt oversikt over virkestrømmen både ved egen videreforedling i Järnforsen og hos de ulike kontraktsleverandørene som bidrar til en komplett virkesforsyning. Systemet utveksler informasjon mellom leverandører og kunder og arbeidet blir mer effektivt med minst mulig manuelt arbeid. Timber by Pinja gir støtte for velbegrunnede forretningsbeslutninger ved at gjeldende status alltid finnes sammenstilt og oppdatert i systemet.

Timber by Pinja utvikles av det finske selskapet Pinja, som Triona innledet et samarbeid med i 2017. Timber by Pinja brukes i dag av rundt 50 sagbruk og annen treindustri i blant annet Sverige, Finland og Baltikum. Triona tilbyr den svenske treindustrien en svensk versjon av systemet, inkludert implementeringsstøtte og support. Timber by Pinja er modulbasert og passer både for mindre bedrifter og store grupper med flere enheter.

Les mer