Nyhetsarkiv

Nye versjoner av Lasset (1.31.0 og 1.32.0)

05.08.2019

Trionas tjeneste for anskaffelser og lastbestilling i skyen, Lasset, ble oppgradert før sommeren. Oppgraderingen skjedde i to deler. Den første releasen var i hovedsak en teknisk release der hovedfokuset har vært å sikre skalerbarhet, stabilitet og ytelse i de sentrale tekniske fundamentene i Lasset. Dette sikkerstiller en fortsatt utvidelse av tjenesten. Den andre releasen var en funksjonell release med bla. utvidet geografisk dekning for avstandstjenesten.

Den tekniske releasen, Lasset, 1.31.0, er en "stille", men kraftfull, release som fokuserer på å stabilisere det tekniske grunnlaget i Lasset. Denne releasen gir ingen direkte endringer på overflaten, men under overflaten er de sentrale delene av Lasset redesignet for å sikre skalerbarhet, stabilitet og ytelse for fortsatt økte volum i fremtiden.

Nye/redesignede datamodeller

  • Datamodellene for anskaffelse, avtale, rangering, priser og kvalitetspoeng er omarbeidet.
  • Ny teknologi for raskere og mer effektiv beregning av statistikk og kvalitetspoeng. Dette legger også grunnlaget for en mer fleksibel måte for kunder å jobbe med kvalitetspoeng på i framtiden.

Forbedret ytelse

  • De mest krevende løsningene er omarbeidet på en slik måte at de kan brukes uten unødig lange responstider, både med nåværende og fremtidige volumer.
  • Et raskere og kraftigere produksjonsmiljø er driftssatt for å sikre ytterligere stabilitet og skalerbarhet fra kjernen.

Den funksjonelle releasen, Lasset 1.32.0, introduserer flere land der avstander kan beregnes (Belgia, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland og Tyskland). Avstandene i Lasset beregnes med Trionas tjeneste TRE/Avstandstjenesten.

I tillegg til forbedringene i avstandsberegningen inkluderer releasen en rekke mindre tillegg og korreksjoner, f.eks. utvidet integrasjon, elektroniske avtaler for kontraktsforhold med leverandører, ny logging for integrerte laststrømmer, osv.

Mer informasjon om releasen finner du i releasenotatene for Lasset.

Lasset er en skybasert tjeneste som knytter sammen bestillere, leverandører og andre aktører i forsyningskjeden, og støtter blant annet anskaffelsesprosesser og avtalebaserte transporter for veg, jernbane, container og maskintransport. Tjenesten er basert på kontraktsforhold og informasjonsdeling mellom alle involverte parter. Lasset oppdateres med ny funksjonalitet ca. fire ganger i året.